top of page

Jakub

Łęcki

W 1997 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: rzeźba na ASP w Warszawie. W roku 2005 obronił przewód habilitacyjny i uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od roku 2012 jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

#nobackground Łęcki - Uciąć komara _ 10,5 x 6 x 5,8 cm _ brąz _ 2001.png

10,5 x 6 x 5,8 cm  |  brąz  |  2001

#nobackground - Łęcki - Magik Wielkanocny _ 8,5 x 6 x 6 cm _ brąz _ 2002 r..png

8,5 x 6 x 6 cm  |  brąz  |  2002

Ucinam komara

Magik Wielkanocny

Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jednym z jego osiągnięć jest zdobycie głównej nagrody Grand Prix w 2003 r. na Międzynarodowym Konkursie SATYRYKON w Legnicy. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Telewizja” w ogólnopolskim konkursie „Telemagia”, organizowanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie i czasopismo „Tele Tydzień”, a w roku następnym - Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Cymbały polskie” w ogólnopolskim konkursie „Tuba Satirica” w Toruniu.

#nobackground Łęcki - Prostowanie krzywej wieży w Pizie _ 21,5 x 9,5 x 22,5 cm _ brąz _ 20

21,5 x 9,5 x 22,5 cm  |  brąz  |  2019

Prostowanie krzywej wieży w Pizie

To niesamowite, że autor tak pokaźnych rozmiarów instalacji jednocześnie osiągnął wysoki poziom mistrzostwa w zakresie małych form rzeźbiarskich. Każda realizacja to pełna żarliwej groteski i humoru egzemplifikacja lotnych myśli artysty na podjęty wątek, motyw, temat. Utrzymane w żartobliwym tonie poruszają kwestie lekkie, choć mocno nasączone egzystencjalizmem. Wszak to bystry zmysł obserwatora podsuwa twórcy inspiracje płynące z rzeczywistości. Te drobne choć potraktowane z najwyższą starannością szczegółu postacie Łęckiego uwikłane zostają w różne życiowe sytuacje, nie raz stając w szranki z zawiłościami losu. Często z nutą prześmiewczej ironii scenki mają wiele do zaoferowania ze swoją wartką i plastyczną narracją, która silnie pobudza wyobraźnię u odbiorców. W każdym razie podziwiając te mikro-dzieła nie sposób się nie uśmiechnąć! 

Anna Rudnicka

HISTORYK SZTUKI

Łęcki - Polowanie na muchy _ 10 x 10 x 9 cm _ brąz (technika traconego wosku).png
Łęcki - Leda _ 4,2 x 8 x 10,5 cm _ brąz _ 2000 r..png

Polowanie na muchy

Leda

2013.06.25 Jakub Lecki 06.jpg

Urodził się w 1961 roku w Warszawie. W latach 1983–1985 studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku, a następnie na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1989 roku w pracowni profesora Stanisława Kulona. Praca dyplomowa zatytułowana „Kompozycja czaso–przestrzenna” była wystawiona w 1990 roku na Przeglądzie Najlepszych Dyplomów w Toruniu. Małe formy rzeźbiarskie kończył w pracowni profesora Piotra Gawrona.

WSZYSTKIE PRACE ARTYSTY

STRONA GŁÓWNA

POZOSTALI ARTYŚCI

bottom of page