top of page

Kiejstut

Bereźnicki

Urodził się w 1935 roku. Studia artystyczne ukończył w gdańskiej PWSSP (obecnie ASP). Był uczniem Stanisława Teisseyre'a i Jacka Żuławskiego. 

Marynarz

2006 |  olej, płótno | 100 x 73 cm

Bez nazwy-1.png
obraz-7.jpg

1999  | olej, płótno  |  61 x 50 cm

Chłopiec w tonacji oranżowej

Wypracował własną, stabilną formułę malarstwa. Poszukując nowych motywów zawsze pozostawał wierny swoim największym zainteresowaniom skoncentrowanym wokół martwych natur oraz scen figuralnych. Postacie i przedmioty stały się domeną jego twórczości. A przy tym nierzadko artysta łączy w obrazach ludzką obecność bądź jej sugestię z przedmiotami w sposób symboliczny. 

H

O

R

R

O

R

V

A

C

U

I

Neotradycjonalista w obrębie neofiguracji. Zarówno w ulubionych martwych naturach, jak i w scenach zbiorowych pobrzmiewają inspiracje z warstw ikonograficznych i formalnych dzieł twórców epoki nowożytnej. W szczególności malarzowi są bliscy XVII-wieczni Holendrzy od których przejął upodobanie do swobodnych scen rodzajowych. Jednakże zaczerpnięte impulsy przetwarza we właściwy sobie sposób, przekładając echa dawnych dokonań na język sztuki współczesnej. 

olej, płótno  |  150  x  90  cm

obraz-8.jpg

Chłopiec z portretem matki

obraz-9.jpg
obraz-10.jpg

2005-2008  |  olej, płótno  |  116  x  89  cm

2006-2008  |  olej, płótno  |  150  x  90  cm

Gry i zabawy

Postacie z rybami

obraz-5.jpg

Balkon III

obraz-6.jpg

Balkon V

2015.10.29 20.03.27 Kiejstut Bereznicki.jpg

Urodził się w 1935 roku. Studia artystyczne ukończył w gdańskiej PWSSP (obecnie ASP). Był uczniem Stanisława Teisseyre'a i Jacka Żuławskiego. Dyplom uzyskał w roku 1958 w pracowni pierwszego z nich. Debiutował na przełomie lat 50. i 60. Swoje umiejętności malarskie kształtował w kręgu "szkoły sopockiej". W roku 1960 rozpoczął pracę pedagoga w macierzystej uczelni. Od roku 1982 kieruje pracownią malarstwa, a w latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora.

PRACE ARTYSTY DOSTĘPNE W GALERII

bottom of page