top of page

EX ORIENTE VERITAS

WSPÓŁCZESNA SZTUKA SYRYJSKA

"Zew"
_5654244.png

W POSZUKIWANIU PRAWDY

Kolekcjonerzy w sztuce Bliskiego Wschodu poszukują przede wszystkim ciekawych historii, takich, które definiują erę, w których dostrzec można lokalną społeczność, ich pragnienia i problemy.  To właśnie dążenie do odnalezienia swojej tożsamości narodowej jest jedną z najważniejszych cech artystów Modernizmu Arabskiego. 

 

Zarówno na Bliskim Wschodzie jak i na północy Afryki przez wieki dominowały kultury najeźdźców, czy to księstwa Osmańskiego czy kolonizatorów.  Szkoły artystyczne zakładane były przez artystów pochodzenia Europejskiego a sztuka Starego Kontynentu była wskazywana jako wzór do naśladowania. Islam zakazywał malarstwa figuratywnego, więc opowieści malarskie na temat lokalnej społeczności przekazywane były prawie wyłącznie przez artystów pochodzących z Francji, Anglii, Holandii czy Polski. Orientalizm niestety rzadko kiedy przekazywał prawdę historyczną. Artyści  europejscy bardziej dbali o pokazanie swojej własnej wizji tajemniczego czy burzliwego Orientu, nie przykładając wagi do wierności prawdzie. 

_5654256.png

Ponieważ historia tych terenów jest często tragiczna, obfita w wojny, konflikty na tle etnicznym, czy ostatnio również ataki terrorystyczne regionalna ludność zmuszana jest często do emigracji. 

We współczesnej sztuce arabskiej bardzo żywy jest temat poszukiwania tożsamości narodowej. Artyści poszukują źródła swojej siły, która pozwoliła im przetrwać mimo nieszczęść i klęsk. Ale również prawa kobiet, mniejszości społecznych, dyskryminacja i prawa człowieka to ważne tematy, poruszane przez artystów Bliskiego Wschodu.

Matouk - Oddalenie _ 36,5 x 30 cm _ olej na płótnie.png

Współczesna sztuka syryjska przypomina Syrię, ponieważ wywodzi się z jej cywilizacji, środowiska i różnorodnej kultury.

To nadaje jej szczególny charakter i czyni ją wyjątkową na tle sztuki w sąsiednich krajach. Artyści w  Syrii żyją każdego dnia z obliczem wojny i zniszczenia, smutkiem, szczęściem i radością. Każdy nowy etap prowadzi ich do zmian psychologicznych i a następnie do zmian technik czy wyrazu  ich prac.

Co daje się przy pierwszym kontakcie z artystami z Damaszku zauważyć, to niezwykły kontrast pomiędzy obliczem wojny a nieprzeciętną wrażliwością artystów, którym przyszło tworzyć w tych czasach. Niezmiennie jednak artyści sięgają po inspirację do swoich korzeni, korzystając w sposób twórczy z dziedzictwa kraju Bogini Isztar. 

Alsoufi-Love-against-war-I_2018-olej-plo
Alsoufi-Love-against-war-I_2017-olej-plo

2017  |  olej, płótno  |  40 cm x 25 cm

2017  |  olej, płótno  |  40 cm x 25 cm

Seria obrazów Ahmada Al Soufi: Miłość przeciwko wojnie

Pomimo wojny

Artyści arabscy postrzegają ekspresję artystyczną jako prawdziwą szansę na pozostanie człowiekiem. Niezależnie od tego, czy obrazy odzwierciedlają oburzenie, smutek czy celebrację kultury i życia, artyści zaangażowani są w przesuwanie granic tego, co dozwolone, po wiekach cenzury pod panowaniem osmańskim.

Wychodząc poza klasyczny realizm zapożyczony z tradycji europejskiej, pokolenie to przyjmuje nowoczesność i postrzega siebie jako „malarzy duszy".  Z nieskrępowaną otwartością, prowokują do myślenia zestawieniami awangardy i sięgającej tysiącleci tradycji.

Krajobraz w sztuce artystów Bliskiego Wschodu

Inspiracja dziedzictwem kulturowym regionu znajduje śmiały wyraz szczególnie w sztuce Nizar Sabour'a. Swoją artystyczną duchowość artysta wyraża poprzez odniesienia do dziedzictwa materialnego i niematerialnego, miejsc kultu i uznawanych za szczególne w skali światowej. Zawsze jednak ten przepływ impulsów twórczych ukazuje za pomocą wskazówek, kodu symboli mniej za pomocą bezpośrednich przedstawień. Na obrazie oraz zdjęciu dokumentalnym poniżej widzimy Malulę - miasto, w którym po dziś dzień ludność posługuje się językiem aramejskim. Nie trudno dostrzec charakterystyczny wizerunek miasta w dosyć lapidarnej, balansującej na granicy abstrakcji kompozycji Saboura. 

Sabour-Malula.-2014-100x150-@.png
maaloula-syria.png

fot. by Justin Ames   |   thevelvetrocket.com

Silne więzy łączące artystów z terenem ojczystym, jego tradycjami, kulturą i religią skłaniają ich do wypracowania osobistego języka plastycznej wypowiedzi. Aby podkreślić te emocjonalne związki artyści niejednokrotnie zrywają z zasadą praktykowania iluzji rzeczywistości kierując się w tym względzie starochrześcijańską tradycją, na wzór starodawnych rękopisów oraz ikon. 

Uroki i charakter lokalnego krajobrazu wpływają na malarskie kreacje. Zainspirowani dziedzictwem kulturowym regionu przekładają oni widoki starożytnego miasta na formy sztuki współczesnej. W ostatnich latach ich prace wykazują silne korelacje z historycznymi i religijnymi miejscami, gdzie ekstremiści wkroczyli do miast i splądrowali kulturę.

Sabour-Malula-5.-2014-dia40-@.png
Sabour-Malula-3.-2015-dia40-@.png

Seria obrazów Nizar Sabour'a nt. miasta Maaloula

Cacha-Maska.png
Cacha-Sokol.png

Rzeźba

Niewyczerpanym źródłem wszelakich impulsów twórczych jest Matka Natura! 

Ponadto zainteresowanie kulturą różnych nacji oraz pewnymi charakterystycznymi jej elementami także znajduje oddźwięk w rzeźbie. Uwidacznia się to w znamionujących częściach ubioru lub rysach postaci, wykazujących niekiedy bliskie podobieństwo do masek stosowanych przez plemiona rdzennych mieszkańców Afryki. Inspiracje sztuką dawną i prymitywną są tutaj niezaprzeczalne.

Cacha-Moja-pracownia.png
Carmen-Tarcha-5-red.gif

Carmen Tarcha Gallery 5 to miejsce, w którym spotykają się różne kultury, idee i wizje. Będąc wierną idei wielokulturowości, która jest wpisana w DNA miejsca, Galeria podjęła współpracę z najlepszymi artystami z Syrii. Ci niezwykle uzdolnieni kreatorzy tworzą sztukę, która wychodzi daleko ponad granice ich kraju. To sztuka wizjonerska, z jednej strony niezwykle innowacyjna, z drugiej jednak czerpiąca z głębokich korzeni. 

Wszystkie przedstawione tu dzieła dostępne są do sprzedaży na miejscu w Galerii,  on-line oraz wypożyczenia. 

STRONA GŁÓWNA

POZOSTALI ARTYŚCI

bottom of page